1. slovenskú BIM konferencie s medzinárodnou účasťou

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Vydavateľstvo EUROSTAV a Bim asociácia Slovenska Vás pozývajú na 1. slovenskú BIM konferencie s medzinárodnou účasťou

 

Building Information Modeling (BIM) – teória verzus prax

22. októbra 2015 v kongresovej sále SLSP, a.s., na Tomášikovej ul.  v Bratislave.

 

Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Slovenská komora architektov je jedným z organizačných garantov.

Zámerom konferencie  je robiť osvetu v presadzovaní technológie Informačného modelu budovy do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu a v rámci celého životného cyklu budovy. Zároveň na základe vývoja a trendu používania BIM technológie v stavebníctve v zahraničí, poukázať na výhody použitia BIM technológie v praxi aj na Slovensku, keďže ide o revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov (Facility Management).

Konferencia je určená všetkým účastníkom investičného procesu od architektov, projektantov, manažérov firiem pôsobiacich na stavebnom trhu, developerom a investorom, facility manažérom a prevádzkovateľov.

Na konferencii vystúpia poprední zahraniční a slovenskí predstavitelia stavebných spoločností, developerov a projektových firiem

Členom Slovenskej komory architektov bude poskytnutá 20 % zľava z účastníckeho poplatku v prípade, ak sa prihlásia do 15. septembra 2015.

Konferencia je zaradená medzi podujatia Sústavného vzdelávania architektov (SVA) ako podujatie typu B (Podujatia spoluorganizované/pod záštitou SKA) s počtom kreditov 10 (aktualizovaný zoznam podujatí SVA nájdete na https://www.komarch.sk/?page_id=243).

 

Ing.arch. Imrich Pleidel
predseda SKA


Viac informácií nájdete na:

http://www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/konferencie-es/bim/20151/zakladne-informacie12345
http://www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/konferencie-es/bim/20151/program1234
http://www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/konferencie-es/bim/20151/prihlaska12