10. ROČNÍK EURÓPSKEJ CENY ZA ARCHITEKTÚRU

Nadácia Philippa Rotthiera pre architektúru vyhlásila Európsku cenu za architektúru, ktorá sa bude odovzdávať v roku 2014. Posolstvom tejto ceny je odmeňovanie diel, ktoré majú kultúrnu a kolektívnu hodnotu, regionálne prepojenie a ich zhotovenie z trvalo udržateľných materiálov prispieva k prepojeniu s minulosťou a históriou európskych miest.

Témou 10. ročníka je vzťah architektúry k prírodnému a mestskému prostrediu. Všetky diela, ktoré spadajú do krajinnej architektúry, či už ide o začlenenie alebo zmenu, budú predložené medzinárodnej porote na posúdenie (morské, klimatické alebo poľnohospodársko-potravinárske stavby, inžinierske diela,  vínne pivnice,  kryté trhy, vodojemy, veterné mlyny, kultúrne budovy, zrúcaniny, továrne, atď).

Hlavnou cenou je odmena vo výške 30 000 EUR.

Prihlášky posielajte do 30. apríla 2014.

Registrácia je bezplatná a vstupné podklady musia byť zaslané do Nadácie pre architektúru (Fondation pour l´Architecture) pred 30. aprílom 2014. Materiály musia byť vyhotovené v A3 formáte v rozsahu maximálne 20 strán v anglickom alebo francúzskom jazyku.

Bližšie informácie nájdete na www.rotthierprize.be

Adresa:

Fondation pour l´architecture
55 rue de l´Ermitage
1050 Brussels, Belgium

 


  P-Rotthier.pdf (2,4 MB, 486 hits)