2. odborná konferencia CE∙ZA∙AR 2016

konference_05

 

Slovenská komora architektov Vás pozýva na v poradí 2. odbornú konferenciu CE∙ZA∙AR 2016 na tému „Architektonické súťaže a verejné obstarávanie“, ktorá sa bude konať 7. októbra 2016 od 9,00 hod. na Fakulte architektúry STU v Bratislave.

Medzi rečníkmi a diskutérmi vystúpia aj Luciano Lazzari a Georg Pendl (Architects´ Council of Europe ACE), Michal Fišer (ČKA), Zita Táborská (predsedníčka ÚVO)  a Rudolf Žákovský, Štefan Moravčík a Peter Lényi (SKA).

Nad konferenciou prevzalo záštitu slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Mediálnymi partnermi konferencie je EUROSTAV, ASB a SITA.

Váš záujem o účasť na konferencii potvrďte úradu Slovenskej komory architektov e-mailom na komarch@komarch.sk najneskôr do 4. októbra 2016. Vzhľadom na kapacitu priestorov je počet miest obmedzený.

Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov a za účasť získajú členovia komory 20 kreditov.

  Záväzná prihláška (342,2 KB, 572 hits)

  Program konferencie (467,2 KB, 377 hits)