2. ročník BIM konferencie Slovensko

2.ročník BIM konferencie Slovensko

Vydavateľstvo EUROSTAV a BIM asociácia Slovenska Vás pozývajú na 2. Slovenskú BIM konferenciu,

Building Information Modeling

teória verzus prax

 

Termín konania: 20. október 2016
Miesto konania: kongresová sála SLSP, Tomášiková 48, Bratislava

Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Slovenská komora architektov je jedným z organizačných garantov.

Zámerom konferencie je robiť osvetu v presadzovaní technológie Informačného modelu budovy do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu a v rámci celého životného cyklu budovy.

Zámerom je, na základe vývoja a trendu používania BIM technológie v stavebníctve v zahraničí, poukázať na výhody použitia BIM technológie v praxi aj na Slovensku, keďže ide o revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov.

Konferencia je určená všetkým účastníkom investičného procesu: od architektov, projektantov, manažérom stavebných a obchodných firiem, pôsobiacich na stavebnom trhu, developerom a investorom, facility manažérom a prevádzkovateľom budov.

Na konferencii vystúpia poprední zahraniční a slovenskí predstavitelia stavebných spoločností, developerov a projektových firiem

Konferencia je zaradená medzi podujatia Sústavného vzdelávania architektov (SVA) ako podujatie typu B (Podujatia spoluorganizované/pod záštitou SKA) s počtom kreditov 10.

Viac informácií nájdete na:

http://www.stor.sk/bim/3933-2/

Pozvánka