Virtuálna konferencia – Živé námestie

Dávame do pozornosti priebeh súťažného dialógu “Námestie SNP a Kamenné námestie v Bratislave”  Na otvorenú výzvu na účasť v súťaži sa v 1. fáze prihlásilo 23 súťažných tímov. Z nich 17 tímov splnilo súťažné podmienky a následne 16 predložilo portfólio referencií, ktoré sa posudzovalo v 2. fáze. V 2. Fáze boli odbornou komisiou vybrané 4 tímy, ktoré budú ďalej pracovať na súťažných návrhoch. Prostredníctvom virtuálnej konferencie sa môžete oboznámiť detailne s celým procesom prípravy súťaže a jej aktuálnym priebehom.

http://www.zivenamestie.sk/sk/architektonicka-sutaz/virtualna-konferencia