25. výročie vzniku Slovenskej komory architektov

      V stredu 6. decembra 2017 sa konalo v Umeleckej besede v Bratislave významné spoločenské podujatie za prítomnosti významných osobností architektonického, odborného a kultúrneho života – oslavy

 25. výročia vzniku Slovenskej komory architektov.

Tlačová správa – 25. výročie SKA

25. výročie SKA

 

 

JUDr. V. Hanuláková, výkonná riaditeľka SKA

 

25. výročie SKA

 

25. výročie SKA

 

25. výročie SKA

 

25. výročie SKA

 

25. výročie SKA

 

Príhovor generálnej riaditeľky sekcie umenia MK SR – Mgr. Z. Megovej, PhD.

 

25. výročie SKA

 

Pamätný list in memoriam

 

Pamätný list inštitúcii SAS

 

Pamätný list inštitúcii FA STU

 

Pamätný list členovi prípravnému výboru

 

Ing. arch. I. Kočan

 

JUDr. V. Hutta, CSc.

 

Pamätný list za osobitný prínos v prospech stavovskej organizácie

 

Ing. O. Miháliková

 

Ing. arch. Š. Moravčík

 

Ing. arch. P. Paňák odovzdáva pamätný list Ing. arch. I. Pleidelovi

 

Mgr. E. Martanovičová

 

Panelová diskusia

 

Ing. arch. I. Pleidel, Ing. M. Muška

 

Spoločenský večer

 

Spoločenský večer

 

Spoločenský večer

 

Držitelia pamätných listov

 

Spoločenský večer

 

Spoločenský večer

 

Sponzori a partneri 25. výročia SKA