POISTENIE ZODPOVEDNOSTI

Vážené kolegyne a kolegovia,
rád by som Vás v stručnosti informoval o aktivitách predstavenstva vo veci poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone nášho povolania, ktoré je pre autorizovaných architektov povinné v zmysle § 12 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. v znení noviel. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej činnosti vykonávanej podľa príslušných právnych predpisov.

Z tohto poistenia má poistený právo, aby zvolená poisťovňa za neho nahradila škodu, vzniknutú inému. S ohľadom na časom zmenené okolnosti výkonu povolania, najmä na vznik právnických osôb architektov (predovšetkým formou s.r.o.), poistné krytie a doterajšie skúsenosti s likvidovaním škodových udalostí rozhodlo sa predstavenstvo nanovo preskúmať trh poisťovacích maklérov a poisťovní s cieľom zabezpečiť čo možno najlepšiu poistnú zmluvu s optimálnymi sadzbami poistného.

Na základe tohto prieskumu sme zostali pri maklérskej spoločnosti RENOMIA, s.r.o., ktorá nás zastupovala doteraz, novú zmluvu sme však vyjednali s poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Viac informácií nájdete TU