4. ročník Národnej BIM konferencie Slovensko

Vydavateľstvo EUROSTAV s BIM Asociáciou Slovensko Vás srdečne pozýva na 4. ročník Národnej BIM konferencie Slovensko.

Building Information Modeling (BIM)
teória verzus prax

 

Termín konania: 18. október 2018
Miesto konania: kongresová sála SLSP, Tomášiková 48, Bratislava

Slovenská komora architektov je jedným z organizačných garantov.

Zámerom konferencie je robiť osvetu v presadzovaní technológie Informačného modelu budovy – (z anglického výrazu Building Information Modeling) do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu a v rámci celého životného cyklu budovy.

Zámerom je, na základe vývoja a trendu používania BIM technológie v stavebníctve v zahraničí, poukázať na výhody použitia BIM technológie v praxi aj na Slovensku, keďže ide o revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov (Facility Management).

Hlavným prínosom BIM technológie je šetrenie investičných a prevádzkových nákladov vo výstavbe a správe budov a teda z využitia technológie BIM v praxi môžu profitovať naozaj všetci účastníci procesu výstavby aj prevádzky budovy.

Ciele konferencie:
• medzinárodná výmena skúseností,
• širšia osveta témy medzi odbornou verejnosťou,
• zviditeľnenie projektov spracovaných technológiou BIM na Slovensku aj v zahraničí,
• upriamenie pozornosti na špecifiká procesu navrhovania a manažovania výstavby v technológii BIM,
• vytvorenie priestoru na odborné diskusie rozhodujúcich subjektov na stavebnom trhu počas konferencie.

Konferencia je určená všetkým účastníkom investičného procesu: od architektov, projektantov, manažérom stavebných a obchodných firiem, pôsobiacich na stavebnom trhu, developerom a investorom, facility manažérom a prevádzkovateľom budov.

Na konferencii vystúpia poprední zahraniční a slovenskí predstavitelia stavebných spoločností, developerov a projektových firiem

Konferencia je zaradená medzi podujatia Sústavného vzdelávania architektov (SVA) ako podujatie typu A (Podujatia organizované SKA v rámci SVA) s počtom kreditov 20.

Viac informácií nájdete na:
https://www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/konferencie-es/bim/20181/prihlaska12345678
http://www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/konferencie-es/bim/20181/program1234567891011
https://www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/konferencie-es/bim/20181/spikri12