Konferencia “Udržateľnosť v architektúre


Konferencia je určená všetkým účastníkom investičného procesu – od architektov, projektantov, manažérov firiem pôsobiacich na stavebnom trhu – až po developerov a investorov.
Hlavným cieľom konferencie je osveta a zvyšovanie úrovne verejnej mienky o udržateľnej architektúre a výstavbe.

  PROGRAM A REGISTRÁCIA (224,8 KiB, 389 hits)