Medzinárodná výstava „Voda a mesto – brownfieldy. Vybrané štúdie v krajinách V4“

Fakulta architektúry STU v Bratislave Vás pozýva dňa 12. mája 2014 na konferenciu s medzinárodnou účasťou Voda a mesto – brownfieldy v rámci projektu Medzinárodného vyšehradského fondu „MobEx 2013–2014. Water and City – Brownfields“, ktorá sa budem konať v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave.

V Galérii architektúry SAS na Panskej ulici 15 v Bratislave sa uskutoční 12. mája 2014 o 17:30 vernisáž medzinárodnej výstavy „Voda a mesto – brownfieldy. Vybrané štúdie v krajinách V4“, ktorá je súčasťou aktivít projektu „MobEx 2013–2014. Water and City – Brownfields“ štandardného grantu Medzinárodného vyšehradského fondu. Výstava predstavuje problematiku brownfieldov nachádzajúcich sa v kontakte s vodným tokom vo vybraných mestách krajín V4 (Bratislava, Krakov, Ostrava, Budapešť,…). Návštevníci tak môžu porovnať stav, ako aj možnosti revitalizácie bratislavských brownfieldov rozprestierajúcich sa popri Dunaji s podobnými brownfieldmi na Slovensku a v iných mestách V4. Organizátorom výstavy je Fakulta architektúry STU v Bratislave. Výstava potrvá do 24. mája 2014. Viac informácií o výstave a projekte nájdete na: http://mobex2013.weebly.com/

  POZVÁNKA na výstavu (903,5 KiB, 394 hits)