Konferencia – Význam starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni

Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, Technická univerzita Zvolen, Lesnícka Fakulta, Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV

Vás pozývajú na konferenciu

Význam starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni,

ktorá sa bude konať 28. – 29. apríla 2015 v Budove SAV Nitra na Akademickej ulici č. 2.

 

Otázkami arboristiky sa budú zaoberať prednášajúci zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska.

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať do 3. apríla 2015 poštou alebo e-mailom na adresu marek.kobza@savzv.sk.

 

Konferencia je zaradená medzi podujatia Sústavného vzdelávania architektov (SVA) ako podujatie typu B (Podujatia spoluorganizované/pod záštitou SKA) s počtom kreditov 10 (aktualizovaný zoznam podujatí SVA nájdete na https://www.komarch.sk/?page_id=243).

 

S pozdravom

Úrad SKA

POZVÁNKA
PRIHLÁŠKA