Upozornenie SKA na nedodržanie zákona o verejnom obstarávaní

.SKA upozorňuje Úrad vlády SR na nedodržanie zákona o verejnom obstarávaní  v súťaži „Projektová dokumentácia, architektonické a súvisiace služby pre rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach“

 

Slovenská komora architektov sa listom predsedu 25. júna 2015 obrátila na zástupcu vyhlasovateľa súťaže Úrad vlády SR, vedúceho Úradu vlády SR Ing. Federiča, so žiadosťou o prehodnotenie postupu a zrušenie vyhlásenej verejnej súťaže na obstarávanie projektovej dokumentácie a súvisiacich služieb  na  rekonštrukciu Rusovského kaštieľa a jeho areálu.

Hlavným dôvodom je nevhodná forma obstarávania založená na kritériu najnižšej ceny, ktorá nie je v súlade s ustanoveniami o súťažiach návrhov v zákone č 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Následne 29. júna 2015 komora vydala tlačovú správu, ako reakciu na toto nedodržanie zákona, aby informovala nielen členskú základňu, ale aj širokú verejnosť.

Komora zároveň ponúkla vyhlasovateľovi odbornú pomoc pri príprave nových súťažných podmienok a organizácii súťaže návrhov podľa zákona č. 25/2006 Z.z., vyhlášky č. 158/2006 Z.z. a zákona č. 138/1992 Zb.

List aj tlačová správa sú zverejnené na www.komarch.sk  (resp. preklikom v horeuvedenom texte).

O odpovedi ÚV SR, prípadne o ďalších aktuálnych skutočnostiach Vás budeme informovať.

 

Ing.arch. Imrich Pleidel,
predseda SKARusovce: list Úradu vlády
Tlačová správa: Rusovce