Prezident Kiska prijal zástupcov SKA

Prezident Kiska prijal zástupcov Slovenskej komory architektov

08.07.2015, 14:19

.zástupcovia SKA u pána prezidenta.

Prezident Andrej Kiska prijal v stredu zástupcov Slovenskej komory architektov vrátane jej predsedu Imricha Pleidela. Zástupcovia komory prezidenta informovali o príprave dokumentu o politike architektúry.

„Architektúru vnímam ako nositeľa kultúry, ktorá ovplyvní aj nasledujúce generácie,“ povedal Kiska.

Prezident prijal pozvanie na celoštátnu súťažnú prehliadku Ceny za architektúru CE∙ZA∙AR 2015. Nad podujatím prevzal záštitu.

zdroj:  oficiálna webová stránka prezidenta SR

https://www.prezident.sk/article/prezident-kiska-prijal-slovensku-komoru-architektov/

pán prezident Andrej Kiska a predseda SKA Imrich Pleidelzástupcovia SKA u pána prezidenta