Semináre “Trassové malty”

Divízia tubag spoločnosti quick-mix, k.s. Vás pozýva na tretí ročník odborných seminárov na tému „TRASSOVÉ MALTY, problematické časti fasád historických budov“, ktoré sú zamerané na obnovu a rekonštrukcie historických objektov. Semináre sa uskutočnia:

8.3.2016 v Bratislave (Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie č.6)
9.3.2016 v Banskej Bystrici (Hotel Arcade, Námestie SNP č.5)
10.3.2016 v Košiciach (Hotel Košice, Moldavská cesta č.51)

 

Podujatia sú zaradené do Sústavného vzdelávania architektov SKA (typ C) a za účasť získajú členovia komory 5 kreditov. Prihlášky je potrebné zaslať na e-mail: l.novotny@quick-mix.sk.

Program seminarov