Medzinárodná konferencia Strategické plánovanie hlavného mesta Slovenska

iur

Inštitút Urbánneho rozvoja organizuje medzinárodnú konferenciu na tému Strategické plánovanie hlavného mesta Slovenska zameranú na problematiku územného plánu mesta Bratislava, ktorá sa uskutoční v piatok 17.6.2016. Konferencia je určená pre predstaviteľov samosprávy, poslancov, odborníkov zo stavebných úradov a pre odbornú verejnosť. Zámerom konferencie je vytvoriť priestor pre diskusiu s pozvanými odborníkmi (zo zahraničia, ako aj z magistrátu mesta Bratislava).

Účasť na konferencii je bezplatná na základe registrácie na konferencia@iur.sk.