Konferencia Healthy Home Academy

healthy_home_academy_sk_1280x458

 

Spoločnosť Velux v spolupráci so Slovenskou komorou architektov Vás pozývajú na konferenciu zameranú na tému zdravého vnútorného prostredia, trendy v európskej rezidenčnej výstavbe a prezentáciu prístupov na zabezpečenie kvalitného vnútorného prostredia a energetickej efektívnosti. Konferencia v netradičnom formáte sa bude konať na dvoch miestach:

  • Bratislava 29. 11. 2016, 10:00 – 14:00 Stará tržnica Námestie SNP 484/25, 811 01
  • Košice 1. 12. 2016, 16:00 – 20:00 Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 81/2, 040 01

Konferencia je zaradená do Sústavného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov ako podujatie s počtom kreditov 20.

Program konferencie a možnosť zaregistrovať nájdete na tomto odkaze.

Po skončení konferencie v Košiciach Vás srdečne pozývame na vernisáž výstavy všetkých prihlásených, nominovaných a ocenených diel CE∙ZA∙AR 2016.