ACHDATA / Stav architektonickej profesie na Slovensku (záznam zo seminára v Banskej Bystrici)

Záznam z informačno-diskusného formátu venovaného aktuálnym témam architektonickej tvorby a povolania architekta, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti vernisáže všetkých prihlásených a nominovaných diel a laureátov Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2019 v Banskej Bystrici.
 
 
Termín a miesto podujatia: 11. jún 2020, Centrum L. E. Hudeca, Banská Bystrica

 
Diskutéri:
 
Štefan Moravčík (Archinfo.sk)
Kornel Kobák (ARCHDATA / SKA)
Imrich Pleidel (podpredseda SKA)
Roman Turčan (regionálny zástupca SKA)
 
 
Moderuje:
 
Oľga Miháliková (manažérka ocenenia CE ZA AR / SKA)
 
 
Zhrnutie a prvé výsledky prieskumu ARCHDATA, ktorá vznikla s cieľom mapovať reálny obraz o stave architektonickej profesie na Slovensku (videozáznam):
 
 

 
 
Textové zhrnutie na:
 
https://www.archinfo.sk/diskusia/blog/vykon-povolania/architektonicka-profesia-na-slovensku-01-vysledky.html
 
 
Z verejných zdrojov podporil hlavný partner projektu Fond na podporu umenia.
 
Partner podujatia: RIM
 
Organizačný partner: Centrum L. E. Hudeca, Inštitút Slovenskej komory architektov