Ako vnímate obmedzenie prístupu ku kultúre? / dotazník

Múzeum úžitkového umenia v Budapešti pripravilo dotazník – s cieľom preskúmať, ako ľudia vnímajú súčasnú situáciu a obmedzené možnosti cestovania a prístupu ku kultúre.

Nájdite si niekoľko minút na jeho vyplnenie: https://forms.gle/Nuiw7Z1crg85XT4K9

Prieskum zabezpečuje Fakulta architektúry a dizajnu, ktorá je za STU partnerom v medzinárodnom projekte Interreg Danube Transnational Programme s názvom ART NOUVEAU2, v ktorom ide o posilnenie kultúrnej identity dunajského regiónu stavajúcej na spoločnom kultúrnom dedičstve secesie.
Projekt (DTP3-748-2.2 ART NOUVEAU 2) vedie mestská samospráva mesta Oradea – Municipiul Oradea (Rumunsko). V projekte ďalej ako partneri pôsobia: Mestské múzeum a kultúrne centrum Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural (Rumunsko), Národný inštitút pamiatok Institutul Național al Patrimoniului (Rumunsko), Múzeum úžitkového umenia Iparművészeti Múzeum (Maďarsko), Univerzita Kodolányi János Egyetem (Maďarsko), Rakúske múzeum úžitkového umenia MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst (Rakúsko), Múzeum umeleckých remesiel Muzej za umjetnost i obrt (Chorvátsko) a Štátny ústav ochrany kultúrnych pamiatok Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd (Srbsko).

Viac informácii je uvedených na oficiálnej stránke projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/artnouveau2