Aktuálne problémy v územnom plánovaní / Územné plánovanie v prostredí nového stavebného zákona

  Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie Slovenska /ZUÚPS/organizuje 5. – 6. septembra 2013 vo Svite pod záštitou primátora mesta Svit Rudolfa Abraháma seminár Aktuálne problémy v územnom plánovaní/Územné plánovanie v prostredí nového stavebného zákona

Diskutovať sa bude o územnom plánovaní,  úlohe hlavného architekta a samosprávy v súvislosti s rozvojom a investíciami v obciach, novom stavebnom zákone a iných problémoch. Na seminár prijali pozvanie viacerí hlavní architekti našich krajských miest, hlavní architekti z Českej republiky a odborníci z oblasti územného a priestorového plánovania.

 

 Bližšie informácie o seminári sú na stránke: www.zuups.sk/seminarsvit