Architektonická soutěž “CENTRA OBCE STŘEDOKLUKY”

Po měsících intenzivních příprav se podařilo připravit a vyhlásit architektonickou soutěž, která nemá v ČR příliš obdoby. Vyhlašovatelem je obec se zhruba 1200 obyvateli na dohled o hlavního města. Záměrem je vyřešit veřejná prostranství tří hlavních “Center” obce Středokluky (historického, současného a servisního). Současně mají účastníci vymyslet využití budovy “Obecního servisu” jako centra technických služeb – pracovní čety, hasičárny a také malého sběrného dvora. Dále mají najít “nové” místo pro obecní úřad a spolky. To souvisí s cílem vystěhování úřadu mimo stávající budovu, která se tím uvolní základní škole. Přípustné možnosti jsou bývalá cukrárna/obchod/kadeřnictví/hasičárna a také “parčík” u sokolovny.

Jedná se o splnění jednoho z volebních slibů, ale hlavně o splnění našeho velkého snu. Středokluky jsou jednou z nejmenších obcí u nás, která se do takové akce pustila. Soutěž je podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj, která zaplatí zhruba třetinu celkových nákladů (polovinu odměn vítězům). Soutěž je schválená Českou komorou architektů (https://www.cka.cz/cs/souteze/probihajici/centrum-obce-stredokluky.)  Pokud se vše podaří, do listopadu budou vybráni vítězové a do konce roku proběhne výstava návrhů.

S vítězem bude pravděpodobně uzavřena smlouva na dopracování studie dle připomínek obyvatel a úřadu. Obec nemá dostatek prostředků na realizaci všeho najednou, bude postupně chystat jednotlivé části a realizovat je dle finančních možností do celku.

Za odborné nezávislé porotce jsme vybrali architekty, kteří patří mezi české špičky. Zároveň jsou vyzvány tři kanceláře, které v posledních letech uspěly v podobných architektonických soutěžích po celé ČR, čímž zajistíme vysoký standard soutěže.

Věříme, že vynaložené prostředky se mnohokrát vrátí a Středokluky budou zase o trochu příjemnějším místem k žití.

Termíny veřejných prohlídek jsou již 17. a 24. června 2019.

Návrhy je možné odevzdávat do 30. 9. 2019 16.00 hodin.

Veškeré informace na www.stredokluky.cz/COS