Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu

Podtatranské múzeum v Poprade vyhlásilo v januári súťaž, ktorej cieľom bolo získať architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu podľa scenára, ktorý vypracoval Archeologický ústav SAV v Nitre. Na hodnotiacom zasadnutí dňa 27. mája 2020 sa uzniesla na poradí návrhov. Celkovo bolo  súťaži doručených 8 návrhov. 

Viac informácií TU: