Autorizačné skúšky – november 2020

V týždni od 16. do 20. novembra 2020 prebieha skúškové obdobie žiadateľov o autorizáciu. Z celkového počtu prihlásených záujemcov prešlo predbežnou kontrolou podkladov 33 ašpirantov, ktorí po absolvovaní písomného testu budú preskúšaní na verejnej rozprave členmi 4 skúšobných senátov.

Ďalšie kolo skúšok je naplánované na apríl budúceho roka. Viac informácií k ich priebehu a sumár podkladov potrebných na jej vykonanie nájdete na: https://skuska.komarch.sk/.