BARDKONTAKT 2018

Mesto Bardejov, Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou komorou architektov Vás pozývajú na XXVI. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Bardkontakt 2018: ​Problematika mestských pamiatkových centier na tému

„Cintoríny a pamätníky v kontexte života a rozvoja obcí“,

ktorá sa uskutoční v dňoch 20. – 21. augusta 2018.

Miesto konania: Slávnostná zasadacia sieň mestskej Radnice, Radničné námestie č. 16, Bardejov 

Konferencia je zahrnutá do programu Sústavného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov, ako podujatie typu B s počtom kreditov 10.

Termín podania prihlášok do 13.7.2018.

Všetky informácie o konferencii nájdete http://bardkontakt.wixsite.com/2018 .

  Pozvánka (83,2 KB, 334 hits)