BERLÍNSKE MÚZEUM ZÍSKALO CENU MIES VAN DER ROHE

Nové múzeum v Berlíne získalo Cenu Miesa van der Roheho, ocenenie za súčasnú architektúru.

Cenu udeľuje Európska únia, Európsky parlament a Nadácia Miesa van der Roheho so sídlom v Barcelone s dvojročnou periodicitou a dotáciou 60 000 eur od roku 1987. V zdôvodnení výberu oceneného subjektu eurokomisárka pre vzdelanie, kultúru a mnohojazyčnosť Andrulla Vassiliu uviedla, že Nové múzeum zjednocuje minulosť a súčasnosť ako veľkolepá kombinácia súčasnej architektúry, reštaurátorského kumštu a umenia. Objekt, ktorého obnovenú podobu má na svedomí britský architekt David Chipperfield, odovzdali po 70 rokoch do prevádzky opäť v roku 2009. Pôvodne vzniklo múzeum v polovici 19. storočia podľa plánov Friedricha Augusta Stülera, počas bojov druhej svetovej vojny však bolo značne poškodené. Ocenenie si architekt prevezme 20. júna v Barcelone. Do Ceny Miesa van der Rohe sa prihlásilo 343 architekonických diel, ktoré nominujú profesijné inštitúcie/komory z jednotlivých zemí.