Bilancia architektonických súťaží 2018

Vážené kolegyne architektky, vážení kolegovia architekti,

v uplynulom roku 2018 sa na Slovensku uskutočnilo 10 architektonických súťaží návrhov overených SKA. Oproti predošlému roku 2017 došlo síce k nezanedbateľnému poklesu ich počtu, avšak aj napriek tomu ich obsah a význam predstavuje dôvod na stretnutie s cieľom hľadania spôsobov, ako zlepšiť procesy súťaží ako aj verejné i súkromné prostredie súťaženia.

Slovenská komora architektov Vás pozýva na verejnú diskusiu Bilancia architektonických súťaží 2018, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 07. marca 2019 od 16.30 do 20.00 v priestoroch Slovenskej komory architektov na Námestí SNP č. 18. Stretnutie je orientované na  spracovateľov súťažných návrhov, porotcov, organizátorov, na účastníkov súťaží – architektov, urbanistov a krajinných architektov. Stretnutie však rovnako otvára priestor na diskusiu pre  nečlenov SKA ako aj odborníkov mimo obce architektov.

Program diskusie:
16:30     Začiatok  
16:30     Mgr. art. Martin Zaiček: zhrnutie súťažného roku 2018 
17:00     Ing. arch. Rudolf Žákovský, súťaže návrhov v područí Zákona o verejnom obstarávaní
17:15     Ing. arch. Ondrej Marko a Ing. arch. Peter Lényi: skúsenosti s prípravou súťaží v roku 2018
17:45     Ing. ach. Róbert Bakyta: pohľad na súťaže v roku 2018 očami účastníka
18:00     Ing. arch. Igor Lichý: vyjadrenie k súťaži Artcampus VŠVU
18:15 – 19:30     Diskusia

Moderátor diskusie: Martin Zaiček, referent úradu SKA pre súťaže návrhov
Tajomník diskusie: Soňa Wagnerová

  Pozvánka (13,3 KB, 177 hits)