BIM A DIGITALIZÁCIA V STAVEBNÍCTVE – online konferencia

UPOZORNENIE – konferencia sa uskutoční online!

Dňa 24. septembra 2020 sa v Bratislave (Apollo Hotel) uskutoční 6. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou BIM A DIGITALIZÁCIA V STAVEBNÍCTVE.

Hlavnými témami budú:

 • Ako profitovať z výhod tejto modernej metódy?
 • Ako rozšíriť využívanie BIM na všetkých profesistov?
 • Ako metóda BIM šetrí investičné a prevádzkové náklady?
 • Kde môžu nastať prekážky a ako ich prekonať?
 • Ako zapojiť všetky generácie architektov a projektantov?

Prednášajúci:

 • Petr Matyáš, predseda predstavenstva czBIM, konateľ di5 architekti inženýři s.r.o., Česká republika
 • Lukáš Zelený, SIEBERT+TALAŠ, spol. s r. o., Slovensko
 • Theodor Sansakrit Strohal, STRABAG, Rakúsko
 • Daniel Marinica, Createrra, s. r. o., Slovensko
 • Veronika Krausková, FA STU Bratislava
 • Lucia Benkovičová, FI PEVŠ Bratislava
 • Jaroslav Synek, ČVUT Praha
 • Tomáš Minka, Bim.Point, Česká republika

Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR a organizátorom je VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV s podporou SKSI, SKA a ZSPS.

Konferencia je zaradená do Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov, ako podujatie typu B s počtom kreditov 10.

Možnosť registrácie a ďalšie informácie nájdete na webovej stránke:
https://www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/konferencie/konferencia-bim/202011