Stanovisko SKA v denníku SME o príprave nového stavebného zákona

Vlani podľahol kritike. Teraz chcú stavebný zákon oprášiť a schváliť

Na Slovensku stále platí stavebný zákon, ktorého pôvodná verzia je z roku 1976. Zmeniť sa ho nedarí.

BRATISLAVA. Nový stavebný zákon, ktorý viac ako tri roky pripravovala predošlá vláda Smeru, ale po veľkej kritike ho nakoniec stiahla, zrejme dostane druhú šancu.

Ministerstvo výstavby pod vedením Siete uviedlo, že si návrh Smeru vezme, preštuduje a aj s rôznymi úpravami sa ho pokúsi presadiť.

„Návrh zákona z predchádzajúceho obdobia bude do istej miery použitý, ale určite ho chceme ešte zlepšiť,“ potvrdilo.

 

Nechcú predbiehať

Podrobnosti ešte ministerstvo nechce zverejniť, kým sa neporozpráva s odborníkmi z praxe.

V programe vlády sa píše len to, že vláda zjednoduší stavebné konanie, osobitne pre rodinné domy a malé bytové domy. Zapracovať chce aj na digitalizácii územného a stavebného konania.

„Kto chce stavať rodinný dom, musí prejsť pomaly rovnakými papierovačkami ako ten, čo stavia jadrovú elektráreň. Terajší zákon je skostnatený, určite ho treba upraviť,“ hovorí Viera Hanuláková, riaditeľka Slovenskej komory architektov.

Autor: Jana Trebulová

Zdroj: http://ekonomika.sme.sk/c/20139928/vlani-podlahol-tvrdej-kritike-teraz-chcu-stavebny-zakon-oprasit-a-schvalit.html

Zástupcov SKA prijal nový minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Počas osobného stretnutia minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Ing. Roman Brecely, MBA, prejavil záujem o odbornú pomoc ponúknutú zo strany SKA pri tvorbe nového stavebného zákona. Ako uviedol,  prijatie stavebného zákona považuje za jednu zo svojich hlavných priorít v oblasti výstavby. Zástupcovia SKA sa zároveň obrátili na ministra s požiadavkou na prevzatie gescie nad pripravovaným strategickým  vládnym materiálom nelegislatívnej povahy – Architektonickou politikou v Slovenskej republike, ktorej prípravu zabezpečuje SKA. Minister prisľúbil participáciu na predmetnom dokumente ako aj jej predloženie na schválenie vo vláde SR. Predseda SKA v závere stretnutia pozval ministra na slávnostný galavečer CE∙ZA∙AR 2016 a týmto ho aj osobne požiadal o prevzatie záštity nad aktuálnym ročníkom. Minister záštitu a pozvanie prijal a prisľúbil konštruktívnu spoluprácu rezortu s SKA. Stretnutia sa za SKA zúčastnili: Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda SKA, Ing. arch. Pavol Paňák, 1. podpredseda SKA, Ing. arch. Juraj Šujan, člen predstavenstva SKA, a JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu SKA.

SKA rokovala o spolupráci s podpredsedom ZMOS

Predseda SKA, Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda výboru pre súťaže a verejné obstarávanie SKA, Ing. arch. Rudolf Žákovský a riaditeľka úradu SKA, JUDr. Viera Hanuláková rokovali s podpredsedom ZMOS  Ing. Milanom Muškom najmä o možnosti spopularizovania architektonických súťaží v obciach a mestách na Slovensku. Ako možné formy navrhli: propagáciou architektonických súťaží v obecných novinách, publikovaním Manuálu architektonických súťaží Slovenskej komory architektov (SKA), krátkou prezentáciou dobrých príkladov zrealizovaných architektonických súťaží v regiónoch v rámci zasadnutí či iných podujatí organizovaných ZMOS-om či zorganizovaním odbornej konferencie ZMOS v spolupráci s SKA na tému súťaží návrhov. Podpredseda ZMOS prisľúbil tlmočiť požiadavky SKA a následne oboznámiť SKA s možnými formami spolupráce.