Energetické stratégie v kontexte architektúry – pozor seminár zrušený

Kedy: 12. marca 2020 od 16.00 hod. .
Kde: úrad Slovenskej komory architektov, Námestie SNP 18, Bratislava

Slovenská komora architektov v spolupráci s SPP, a.s. a SPP-distribúcia, a.s., si Vás dovoľujú pozvať na seminár, ktorého hlavnou rečníčkou bude namiesto architekta, urbanistu a pedagóga Bernda Vlay (1964, Graz), architektka Andrea Borská. Je absolventkou Fakulty architektúry Technickej Univerzity vo Viedni. V rokoch 2004 – 2011 spolupracovala v ateliéroch v Mníchove a Bratislave a od roku 2011 je autorizovanou architektkou, členkou Slovenskej komory architektov. Pokračovať v čítaní

Záhradnícke Fórum 2020 – profesijné vzdelávanie

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu v spolupráci so Slovenskou komorou architektov, Vás srdečne pozývajú na 9. ročník dvojdňovej odbornej konferencie, ktorej cieľom je diskusia o navrhovaní verejných priestorov.

ZÁHRADNÍCKE FÓRUM 2020
12. – 13. februára 2020, PKO Nitra, Ul. Janka Kráľa 4, Nitra

Podujatie je zaradené do Profesijného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu B s počtom kreditov 10.

Viac informácií TU:

Program

 

Salón drevostavieb 2020 – profesijné vzdelávanie

Vážené architektky, vážení architekti,

srdečne Vás pozývame na prednáškové podujatie a následné spoločenské stretnutie pri príležitosti otvorenia výstavy Salón drevostavieb 2020. Ide o 15. ročník česko-slovenského projektu, ktorého cieľom je propagovať kvalitnú modernú architektúru z dreva.

Výstava Salón drevostavieb 2020 má premiéru v Slovenskej republike od 3. 2. do 6. 3. 2020 v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave, pričom dňa 6. 2. 2020 od 15:00 sa uskutoční prednášková séria s nadväzujúcou vernisážou.

V rámci prednáškového programu predstavia svoje realizácie a prístupy k tvorbe moderných drevostavieb architekti zo SR, ČR, Rakúska a Poľska.

Podujatie je zaradené do Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov, ako podujatie typu B s počtom kreditov 10.

Viac informácií nájdete TU: