SKA na Ministerstve zdravotníctva SR

Predseda Slovenskej komory architektov, architekt Iľja Skoček spoločne so zástupcami úradu SKA rokoval v pondelok 23. augusta s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským a generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva zdravotníctva Petrom Ferjančíkom. Predmetom stretnutia bola ponuka na odbornú pomoc zo strany stavovskej organizácie pri príprave architektonických súťaži návrhov pre plánovanú výstavbu a rekonštrukcie nemocníc a zdravotníckych zariadení z plánu obnovy a stability SR.

Pokračovať v čítaní