AKTUALIZOVANÉ: Súťaž 5/2021 Logistický park Letisko Košice – Airport Košice, a.s

(!) Lehota na odovzdanie návrhov v 1. kole predĺžená do 11.06.2021, 16:00 hod. (!)
Spoločnosť Letisko Košice – Airport Košice, a.s. vyhlasuje verejnú anonymnú, projektovú, dvojkolová urbanisticko – architektonickú súťaž návrhov “Logistický park Letisko Košice – Airport Košice, a.s.“ Predmetom Súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu urbanistického riešenia zóny v bezprostrednej blízkosti Letiska Košice.

Pokračovať v čítaní

Memorandum o spolupráci s Úniou miest Slovenska

Obe strany si uvedomujú naliehavú potrebu posilnenia snáh o udržateľný a harmonický rozvoj našich sídiel a hľadania nových prístupov k presadzovaniu hodnôt prostredia vytvoreného človekom. Vnímajú aktuálne globálne výzvy, vrátane vplyvov urbanizácie, zmenšovania prírodných plôch, klimatickej krízy, straty biodiverzity a ich významného vplyvu na životné prostredie naše a životy. Pokračovať v čítaní

Memorandum o spolupráci s FAD STU

Uvedomujúc si význam povolania architekt a architektka v rozvoji kultúry Slovenskej republiky, v budovaní vzájomnej spolupráce a v upevňovaní profesijných vzťahov, podieľajúc sa na rozvoji Európskej kultúrnej identity a upevňovaní spoločenského poslania povolania architekt a architektka a nadväzujúc na najlepšie tradície spolupráce a vzájomnej pomoci architektov a architektiek Pokračovať v čítaní