Výsledky porovnávacej štúdie o architektonickej profesii v Európe 2020 (ACE)

Architektonická rada Európy zverejnila výsledky svojej porovnávacej štúdie o architektonickej profesii v Európe –Sector Study 2020. Do štúdie sa na výzvu Slovenskej komory architektov zapojili aj slovenskí architekti, členovia SKA, a tak môžeme so štvorročným odstupom opäť porovnávať parametre našej profesie s väčšinou európskych krajín. Pokračovať v čítaní

Mesto Košice hľadá novú hlavnú architektku / nového hlavného architekta

Druhé najväčšie mesto Slovenska vyhlásilo výber na pozíciu hlavného architekta/ky. Útvar hlavného architekta je strešným pracoviskom pre tvorbu urbanistických a územno-plánovacích podkladov a vyjadrení k investičným zámerom. Jeho/jej úlohou bude aj vytvoriť a realizovať dlhodobú víziu transformácie útvaru na strategické pracovisko mesta Košice v oblasti architektúry, urbanizmu, rozvoja a tvorby mesta, ktoré je aktívne prítomné v tvorbe mestských politík, a bude úzko spolupracovať s analytickým zázemím magistrátu či inovatívnym projektom Citizen Experience and Well-being Institute spravovaným Creative Industry Košice.

Pokračovať v čítaní