Vyhlásenie súťaže 14/2021 “Dom rozlúčky Brezno”

Mesto Brezno vyhlasuje verejnú neanonymnú projektovú dvojetapovú architektonicko-krajinársku súťaž pod názvom Dom rozlúčky Brezno.  V prvej etape záujemcovia predkladajú zloženie riešiteľského tímu, čestné vyhlásenia, portfólio referenčných projektov, z ktorých bude vyplývať schopnosť a skúsenosť záujemcov spracovať architektonický návrh v požadovanej vysokej kvalite a motivačný list (profesný prístup), ktorého obsahom bude vysvetlenie prístupu k riešeniu zadania.

Pokračovať v čítaní

AKTUALIZOVANÉ: Súťaž 5/2021 Logistický park Letisko Košice – Airport Košice, a.s

(!) Lehota na odovzdanie návrhov v 1. kole predĺžená do 11.06.2021, 16:00 hod. (!)
Spoločnosť Letisko Košice – Airport Košice, a.s. vyhlasuje verejnú anonymnú, projektovú, dvojkolová urbanisticko – architektonickú súťaž návrhov “Logistický park Letisko Košice – Airport Košice, a.s.“ Predmetom Súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu urbanistického riešenia zóny v bezprostrednej blízkosti Letiska Košice.

Pokračovať v čítaní

Rekonštrukcia hotela Ďumbier v Brezne – výsledky súťaže č. 3/2021

Mesto Brezno vyhlásilo vo februári verejnú, anonymnú architektonickú súťaž návrhov „Rekonštrukcia hotela Ďumbier“. Účelom jednoetapovej projektovej súťaže návrhov bolo nájsť na základe návrhu spracovateľa komplexnej rekonštrukcie hotela Ďumbier, ktorá spočíva v modernizácii ubytovacej časti, optimalizácii prevádzkovo-dispozičného riešenia a revitalizácii dvorovej časti, v súlade s požiadavkami zadania. Do súťaže sa prihlásilo 9 autorských kolektívov, jeden z nich bol pre nesplnenie podmienky odbornej spôsobilosti autorov vylúčený. Pokračovať v čítaní