Webinár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky (14/09)

Pre záujemcov o vykonanie autorizačnej skúšky sme pripravili ďalší zo seminárov, ktorý sa uskutoční opäť online. Cieľovou skupinou seminára sú prioritne žiadatelia o vykonanie autorizačnej skúšky, ale vzhľadom na aktuálnosť jeho obsahovej štruktúry pre samotný výkon povolania architekta, v rámci celoživotného vzdelávania architektov ponúka komora možnosť svojim členom zúčastniť sa seminára za zvýhodnených podmienok. Pokračovať v čítaní

Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí // Dizajn mesta v kontexte reakcie na zmenu klímy / webináre

Karpatský rozvojový inštitút organizuje webináre, ktoré sú súčasťou série vzdelávacích udalostí pre zvýšenie odbornej kapacity urbanistov, architektov, krajinných architektov, územných plánovačov a špecialistov z príbuzných disciplín v oblasti možností reakcie na zmenu klímy, so zameraním najmä na transformáciu princípov a procesov urbánneho rozvoja. Sú postavené na vzájomnej diskusii/výmene názorov účastníkov. Pokračovať v čítaní