CE•ZA•AR obsadil „ HRAD“

Vo štvrtok 29. marca 2012 sa vo výstavných priestoroch Západnej terasy Bratislavského hradu uskutočnila vernisáž výstavy diel, prihlásených do súťaže CE.ZA.AR 2011, spojená s odovzdávaním diplomov autorom ocenených a nominovaných diel. Prítomným sa postupne prihovoril vedúci kancelárie Národnej rady SR Mgr. Ing. Andrej Kramár, predseda Slovenskej komory architektov Ing.arch. Juraj Šujan, člen odbornej poroty Ing.arch. Andrej Alexy a riaditeľka úradu SKA JUDr. Viera Hanuláková. Príjemným večerom sprevádzala moderátorka Hana Rapantová, k dobrej nálade účastníkov prispela hudobná skupina Bloom a kvalitné občerstvenie.

Výstava potrvá do 26. apríla 2012, prístupná je v utorok až nedeľu od 11:00 do 17:00 hodiny. Vystavené panely budú následne inštalované v Nitre.

Juraj Šujan, predseda Slovenskej komory architektov

  Tlačová správa: CE•ZA•AR obsadil „ HRAD“ (18,7 KiB, 568 hits)