CE∙ZA∙AR 2014 v Žiline

Považská galéria umenia v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci so Slovenskou komorou architektov, Spolkom architektov Slovenska a Fondom výtvarných umení Vás pozývajú na otvorenie výstav v rámci podujatia

MESIAC ARCHITEKTÚRY V POVAŽSKEJ GALÉRII UMENIA,

ktoré sa uskutoční vo štvrtok 12. februára 2015 o 17:00 hod v Považskej galérii umenia v Žiline. Na výstave, ktorá potrvá od 13. 2. do 15. 3. 2015 máte možnosť si pozrieť:

  • CE∙ZA∙AR 2014 / Cena Slovenskej komory architektov za architektúru
  • Ján M. Bahna / laureát Ceny Emila Belluša 2014
  • Friedrich Weinwurm – Architekt N/novej doby v kurátorskej koncepcii Štefana Šlachtu
  • Prestavba a revitalizácia komplexu Elektrární v Žiline / výstava súťažných návrhov prihlásených do architektonickej súťaže
  • Workshop pre Ciachovňu / výstava výsledkov workshopu študentov architektúry slovenských vysokých škôl zameraného na konverziu objektu bývalej parnej elektrárne
    Mesiac-architektury-v-PGU_pozvanka_