CE-ZA-AR 2013

 

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľujem si Vás vyzvať na prihlásenie Vašich diel do XII. ročníka Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE.ZA.AR. Cena sa udeľuje každoročne za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku a to v šiestich kategóriách:

– rodinné domy,

– bytové domy,

– občianske a priemyselné budovy,

– rekonštrukcia a obnova budov,

– interiér,

– exteriér.

 

Členovia komory môžu do konca apríla prihlasovať svoje diela, ktoré boli realizované za uplynulé dva roky. O cenu sa môže uchádzať každý autor,  resp. člen autorského kolektívu, ktorý bude v čase podania prihlášky členom komory.

 

Prihláška obsahuje: označenie autora / autorov, názov a umiestnenie diela,  kategóriu, v ktorej bude dielo súťažiť, rok realizácie, základnú charakteristiku diela (text, ktorý bude podkladom pre uverejnenie diela v katalógu a na webovej stránke komory), základnú grafickú a fotografickú dokumentáciu a súhlas autora / autorov diela a autora / autorov fotodokumentácie s uverejnením, vystavením a publikovaním diela, ak bude nominované a ocenené.  Súčasťou prihlášky je závesný panel o rozmere 70 x 100 cm (vhodný na ľahkú manipuláciu  a  transport za účelom putovných výstav), s obrazovou dokumentáciou a s označením autora / autorov a názvu diela, portfolio diela, vytlačené vo formáte A3 a digitálny nosič s portfóliom a fotodokumentáciou diela.  Prihlášky s panelmi je potrebné doručiť na Úrad Slovenskej komory architektov, Panská 15, 811 01 Bratislava najneskôr do 30. apríla 2013.

 

O udelení cien bude rozhodovať sedemčlenná porota, zložená z domácich a zahraničných odborníkov. Nominácie budú známe po zasadnutí poroty, koncom júna 2013. Slávnostné vyhlásenie výsledkov  spojené s odovzdávaním cien  je plánované na  10. október 2013. Na návrh predsedu komory predstavenstvo vymenovalo porotu pre tento ročník v nasledovnom zložení:

 

Roman Brychta, architekt (Praha)

Patrick Colombier, architekt (Paríž)

Martin Jančok, architekt (Bratislava)

Beny Meier, architekt (Villach)

Osamu Okamura, architekt (Brno)

Vladimír Vršanský, architekt (Bratislava)

Michal Hvorecký, spisovateľ a publicista (Bratislava)

 

Medailóny jednotlivých členov poroty sme publikovali v ostatných Informáciách SKA č. 02/2013 na str. 14-15.

 

Vážené kolegyne, kolegovia, využite prihlásenie Vašich diel do súťažnej prehliadky CE.ZA.AR na ich prezentáciu pred odbornou i laickou verejnosťou. Hodnotenie renomovanou medzinárodnou porotou Vám naviac umožní ich porovnanie a ocenenie v stredoeurópskom kontexte.

 

Doplňujúce informácie a profily porotcov nájdete aj na www.ce-za-ar.sk.  V prípade otázok, kontaktujte, prosím, Úrad Slovenskej komory architektov, telefón 02 / 5443 1080, 5443 1254, mail: komarch@komarch.sk alebo sekretára súťaže CE∙ZA∙AR 2013, Oľgu Mihálikovú, mobil 0911 443 414, mihalikova@komarch.sk

 

 

Želám Vám veľa pohody do nadchádzajúcich slnečných dní a teším sa na Vaše prihlásené diela !

 

 

Ing.arch. Juraj Šujan

predseda Slovenskej komory architektov

  CE-ZA-AR 2013 - prihláška (235,0 KB, 435 hits)