CE ZA AR 2020 – prihlásené diela

Do 19. ročníka Ceny za architektúru Slovenskej komory architektov CE ZA AR bolo prihlásených 110 realizácií.
Prehľad všetkých prihlásených diel je dostupný na oficiálnych webových stránkach ocenenia: https://www.cezaar.tv/.