CE∙ZA∙AR 2005

Slovenská komora architektov po štvrtýkrát udelila Cenu za architektúru CE•ZA•AR. Na slávnostnom večere v divadle P. O. Hviezdoslava vyhlásila držiteľov piatich CE•ZA•AR–ov na rok 2005 v týchto kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér.
Súťaž sa vyhlasuje každý rok a cena sa udeľuje za profesionálny výkon – zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku.
Cena má formu sochárskeho diela, znázorňujúcu schematický náčrt domu/budovy, od akademického sochára Jána Hoffstädtera.

Potešiteľným javom rovnomerne rozvinutého stavebníctva a architektúry na Slovensku je, že udelené ceny CE•ZA•AR 2005 pre realizované architektonické diela putujú dvakrát do Bratislavy, jedenkrát do Šenkvíc, jedenkrát do Kremnice a jedenkrát do Košíc.

Predseda súťaže český architekt Ludvík Grym sa vyjadril, že „vďaka tomu, že sme si všetky nominované stavby s porotou pozreli a mohli o nich diskutovať, ujasnili sme si názory na ich realizácie. Nehodnotili sme ich teda na základe fotografií. Vďaka tomu som absolvoval krátku a príjemnú turistiku po slovenských stavbách. Dôsledná diskusia a tajné hlasovanie poroty, z ktorého vzišli výsledky vyhlásené na slávnostnom večere, sú odrazom vyváženej slovenskej architektúry, ktorá nedelí architektonické realizácie na perifériu a centrum. Realizácie „v centre“ a „mimo centrum“ sú viditeľné, nie však v kvalite, ale v počte príležitostí. Centrum preto teoreticky znamená väčšie množstvo kvalitných diel. Prax, ale ukazuje, že koncentrácia príležitostí nemusí generovať úmerné množstvo kvality. Aj chudobné pomery alebo skromný stavebný program môžu dať vyniknúť výnimočnému dielu. Architekt zreje vďaka príležitosti realizovať architektonické dielo.“

Dve z piatich ocenených, realizovaných diel financoval štátny investor, ostatné architektonické diela financovali súkromní investori.

Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami, Šenkvice


Víťaz kategórie rodinné domy
autor: Ing. arch. Oľga Vodová

Bytový dom „Mondrian“, Bratislava – Ružinov


Víťaz kategórie bytové domy
autori: Ing.arch. Andrej Alexy, Ing.arch. Andrea Klimková

APOLLO – BUSINESS CENTER, Mlynské Nivy, Bratislava


Víťaz kategórie občianske a priemyselné budovy
autori: Ing. arch. Juraj Jančina, Ing. arch. Igor Mazúch, Ing. arch. Otto Grossmann

Nadstavba a prestavba podkrovia budovy na Vysokoškolskej ul. Košice


Víťaz kategórie rekonštrukcia a obnova budov
autori: Ing. arch. Štefan Zahatňanský, Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.

Stála expozícia – NBS Múzeum mincí a medailí Kremnica


Víťaz kategórie interiér
autori: Akad. arch. Dušan Voštenák, Akad. mal. Pavel Choma