CE∙ZA∙AR 2006

Slovenská komora architektov, oborná porota Ceny za architektúru udelili 12. októbra počas slávnostného večera v Divadle P. O. Hviezdoslava už po piatykrát výročnú Cenu za architektúru CE•ZA•AR tentokrát za rok 2006.

Cena je udeľovaná od roku 2002 v šiestich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér, Exteriér. Ceny sa udeľujú autorom a autorkám za zrealizované architektonické dielo, ktoré nie je staršie ako dva roky.

Do konca apríla 2006 prebehla uzávierka súťaže architektonických diel, zrealizovavných za posledné dva roky. Odborná porota v zložení Ing. arch. Irakli Eristavi (predseda poroty), Ludvík Grym (ČR), Doc. Ing. arch. Ivan Gürtler, Akad. mal. Svetozár Ilavský, Ing. arch. Martin Mašek, PhD.; Prof. Ing. arch. Peter Vodrážka PhD., Ing. arch. Štefan Zahatňanský. V júni 2006 zasadala porota dvakrát. Prvýkrát vybrala tri nominácie v každej zo šiestich kategórii, druhýkrát absolvovala cestu po jednotlivých nominovaných stavbách a hlasovala v tajnom hlasovaní o víťazoch jednotlivých kategórií.

Široká architektonická obec a dozvedela výsledky a víťazi si prebrali ceny počas už spomínaného slávnostného večera 12. októbra 2006.

Rodinný dom PÁTRIUM, Ivanka pri Dunaji


Kategória Rodinné domy
autor: Ivan Matušík

„DEDOV DOM“, Trnava


Kategória Rodinné domy
autori: Katarína Viskupičová, Peter Horváth

Rodinný dom MINIMAL, Bratislava


Kategória Rodinné domy
autori: Juraj Hantabal, Michaela Hantabalová

Bytový dom B 5, Bratislava – Petržalka


Kategória Bytové domy
autori: Marek Kolčák, Fedor Minárik

Bytový dom SKELET, Žilina


Kategória Bytové domy
autor: Ľubica Koreňová

Bytový komplex BORIA


Kategória Bytové domy
autori: Kalin Cakov, Emil Makara spolupráca: Peter Wirth, Marek Fillo, Mária Kubečková, Katarína Jonášiová, Marek Rudohradský, Pavol Ružbarský, Metodiy Monev, Branislav Moravík

Mechanizačná fakulta SPU, Nitra


Kategória Občianske a priemyselné budovy
autori: Juraj Polyák, Ľubomír Holejšovský, Milan Csanda

Baliareň sušeného ovocia a orechov firmy VETTER, Hlohovec – Šulekovo


Kategória Občianske a priemyselné budovy
autori: Katarína Viskupičová, Peter Horváth

Administratívna budova MONTEX, a.s., Rovinka


Kategória Občianske a priemyselné budovy
autor: Márius Žitňanský

Prestavba objektu Oblastnej správy železničnej polície v Košiciach


Kategória Rekonštrukcia a obnova budov
autor: Viktor Malinovský

KERNOV DOM, Bratislava


Kategória Rekonštrukcia a obnova budov
autori: Vladimír Vršanský, Pavol Senecký výtvarná spolupráca: Martin Lettrich

Hotel ASTON, Bratislava


Kategória Rekonštrukcia a obnova budov
autori: Kalin Cakov, Emil Makara spolupráca: Peter Wirth, Marek Fillo, Mária Kubečková, Katarína Jonášiová, Marek Rudohradský, Pavol Ružbarský, Metodiy Monev, Branislav Moravík

Pobočka SLSP, a.s., Piešťany


Kategória Interiér
autori: Martin Marušinec, Matej Siebert, Roman Talaš, Slavomír Valigurský

BAR – BAR, Skalica


Kategória Interiér
autori: Miloš Juráni, JúliusToma výtvarná spolupráca: Sára Pernecká

Camouflage cafe & bar, Camouflage restaurant, Trafo music bar, Flowers restaurant & wine bar, Bratislava


Kategória Interiér
Autori: Kalin Cakov, Emil Makara, Katarína Jonášiová, Nadežda Ševcová, Metodiy Monev, Marek Fillo, Peter Wirth, Pavol Ružbarský, Marek Rudohradský, Ondrej Strýček, Marek Kľučár, Jan Obušek (Ateliér Cakov Makara), Michal Froněk, Jan Němeček, Dan Paterko (Atelier Olgoj Chorchoj)

Komplexné riešenie časti pešej zóny v CMZ Nové Zámky


Kategória Exteriér
autori: Imrich Pleidel, Boris Kopaj spolupráca: Ondrej Pleidel

Pešia zóna Piešťany – II. Etapa


Kategória Exteriér
autori: Bohuslav Pernecký, Anna Pernecká, Marianna Bogyová, Denisa Krupová

Levoča, Námestie Majstra Pavla, rekonštrukcia severného parku


Kategória Exteriér
autori: Mária Čutková, Magdaléna Janovská, Richard Bučko, Peter Steiniger