CE∙ZA∙AR 2007

Rodinný dom Modra – Harmónia


nominácia v kategórii: RODINNÉ DOMY
Autor: Ing. arch. Juraj Čerešňák

Rodinný dom Za priekopou, Košice


nominácia v kategórii: RODINNÉ DOMY
Autori: Doc. Ing. arch. Juraj Koban, Ing. arch. Štefan Pacák

CHATAOKATA, Rovinka


nominácia v kategórii: RODINNÉ DOMY
Autori: Ing. arch. Zuzana Bumbálová, Ing. arch. Martin Hanták, Ing. arch. Michal C. Hronský, PhD., Tibor Andráši

Obytný súbor Rozadol, Bratislava


nominácia v kategórii: BYTOVÉ DOMY
Autori: Ing. arch. Peter Moravčík, Ing. arch. Juraj Šujan

Obytný súbor Karloveské rameno, Bratislava


nominácia v kategórii: BYTOVÉ DOMY
Autori: Ing. arch. Juraj Šujan, Mgr. art. Karol Stassel

Octopus Habitat, Bratislava


nominácia v kategórii: BYTOVÉ DOMY
Autor: Ing. arch. Peter Sticzay – Gromski

Viacúčelová hala ARÉNA Poprad


nominácia v kategórii: OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY
Autori: Ing. arch. Branislav Ivan, Ing. arch. Radoslav Ivan, Ing. arch. Miloslav Dulík, Ing. arch. Róbert Burger

Národné centrum vodného póla, Nováky


nominácia v kategórii: OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY
Autor: Ing. arch. Juraj Kiaba

Letecké múzeum, Košice


nominácia v kategórii: OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY
Autor: Ing. arch. Martin Drahovsk

Adaptácia objektov na Štefánikovej ulici v Bratislave


nominácia v kategórii: REKONŠTRUKCIA A OBNOVA BUDOV
Autori: Ing. arch. Juraj Hermann, Ing. Anton Havlíček, Ing. arch. Daniel Mikunda, Ing. arch. Patrik Pavlásek, Ing. Jana Valachovičová, Mgr. art. Helena Vojtková, Ing. arch. Beáta Hermannová

Pedagogická fakulta UKF, Nitra


nominácia v kategórii: REKONŠTRUKCIA A OBNOVA BUDOV
Autori: Ing. arch. Juraj Polyák, Ing. arch. Ľubomír Holejšovský
Spolupráca na interiéri: Ing. arch. Ivan Šuráni

Pitvorový dom v Košickej džungli


nominácia v kategórii: REKONŠTRUKCIA A OBNOVA BUDOV
Autor: Ing. arch. Pavel Šimko

Design factory, Braitslava


nominácia v kategórii: REKONŠTRUKCIA A OBNOVA BUDOV
Autori: Ing. arch. Zoran Michalčák, Ing. arch. Martin Paško, Ing. arch. Zuzana Zacharová

Expozícia archeologických nálezov v kazemate nitrianskeho hradu, Nitra


nominácia v kategórii: INTERIÉR
Autor: Ing. arch. Viktor Šabík
Autori koncepcie: Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., Doc. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.

Cognac Embassy , Bratislava


nominácia v kategórii: INTERIÉR
Autori: Ing. arch. Zuzana Bumbálová, Ing. arch. Martin Hanták, Tibor Andráši

Obchodná pasáž a hotel „Centrálpasáž“, Bratislava


nominácia v kategórii: INTERIÉR
Autori: Mgr. Akad. arch. Ing. Rudolf Netík, Ing. arch. Katarína Poláková, Ing. arch. Lukáš Ballek, Ing. arch. Martin Merger, Marek Sivák, Juraj Calaj