CE∙ZA∙AR 2008

CE·ZA·AR 2008 – vyhlásenie nominácií Ceny za architektúru Slovenskej komory architektov

Slovenská komora architektov vyhlásila tento rok siedmy ročník Ceny za architektúru CE · ZA · AR 2008. Cena sa udeľuje každoročne za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované architektonické dielo, ktoré význanmne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku. Cena sa udeľuje v šiestich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a premyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér, Exteriér. Hlavným poslaním je informovanie o dianí na poli architektúry za posledný rok a predstavenie architektonických diel širšej verejnosti.

Tento rok sa prihlásilo do Ceny za architektúru 63 architektonických diel, z nich odborná porota, ktorá zasadala 13. júna 2008 v zložení: Ing. arch. Ľubomír Závodný – predseda poroty, Ing. arch. Igor Jeník (GER), Ing. arch. Pavol Paňák, Mgr. Miloš Pietor, Ing. arch. Ján Stempel (ČR), Prof. Ing. Akad. arch. Alena Šramková (ČR), Ing. arch. Zuzana Zacharová.

Vyhlásenie víťazov v jednotlivých kategóriách sa uskutoční 8. októbra 2008 počas slávnostného gala-večera v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave, za účasti nominovaných, odbornej poroty, sponzorov, novinárov a architektonickej obce zo Slovenska a z Českej republiky.

1. Rodinný dom, Bojnice


nominácia v kategórii: RODINNÉ DOMY
Autor: Ing. arch. Amro Khalifa
Foto: archív autora

2. Nadstavba rodinného domu, Medzierka, Bratislava


nominácia v kategórii: RODINNÉ DOMY
Autor: Ing. arch. Ilja Skoček
Foto: P. Safko a I. Skoček

3. Rodinný dom, Rusovce


nominácia v kategórii: RODINNÉ DOMY
Autor: Ing. arch. Maroš Fečík
Foto: P. Safko

1. Athos – Porthos – Aramis, Machnáč – Bratislava


nominácia v kategórii: BYTOVÉ DOMY
Autori: Ing. arch. Peter Čavara, Ing. arch. Marek Kolčák, Ing. Akad. arch. Fedor Minárik
Foto: autori

2. Triangolo, Spojná ul., Nitra


nominácia v kategórii: BYTOVÉ DOMY
Autori: Ing. arch. Ivan Matušík, Ing. arch. Sebastian Nagy
Foto: I. Karlík

3. Polyfunkčný objekt Dominant, Nám. Hraničiarov, Bratislava


nominácia v kategórii: BYTOVÉ DOMY
Autori: Ing. arch. Peter Jančo, Ing. arch. Eva Jančová, Csc., Zuzana Bžochová, Ing. arch. Peter Návrat, Lenka Beňušová, Martina Pintérová, Ing. arch. Ľubomír Šlachta, Ing. arch. Milan Andráš, CSc.
Foto: T. Takács

1.Mestská športová hala , Nitra


nominácia v kategórii: OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY
Autori: Ing. arch. Viktor Šabík, Ing. Marek Šumichrast
Foto: archív autorov

2. Sídlo firmy EMATECH – Technológie, Lužianky


nominácia v kategórii: OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY
Autor: Ing. arch. Milan Csanda
Foto: Pavel Meluš

3. Dom Smútku, Modra


nominácia v kategórii: OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY
Autori: Ing. Vojtech Krumpolec, Ing. Mária Krumpolcová, Ing. arch. Peter Derevenec, Ing. arch. Juraj Krumpolec, Ing. arch. Vladimír Vodný
Foto: autori

1. Sklad 7, Prístavná ul., Bratislava


nominácia v kategórii: REKONŠTRUKCIA A OBNOVA BUDOV
Autori: Mgr. arch. Miroslav Vrábel, Ing. arch. Martin Maršala, Ing. arch. Marek Varga, Ing. arch. Branislav Kaliský
Foto: P. Prček a archív autorov

2. Vila Nečas, Žilina


nominácia v kategórii: REKONŠTRUKCIA A OBNOVA BUDOV
Autori: Ing. arch. Ivan Jarina, Ing. arch. Martin Kubovský
Spolupráca: Ing. Jozef Adamčík

3. Areál Starý Mlyn, Branč


nominácia v kategórii: REKONŠTRUKCIA A OBNOVA BUDOV
Autori: Ing. arch. Tibor Zelenický, Ing. arch. Patrícia Kvasnicová
Foto: autori

1. Interiér kaplnky v kláštore Redemptoristov, kongregácia najsv. Vykupiteľa, Bratislava


nominácia v kategórii: INTERIÉR
Autor: Ing. arch Gabriel Zajíček, výtvarné diela: Max Faller
Foto: G. Zajíček

2. Kardiocentrum Nitra, v priestoroch Fakultnej nemocnice v Nitre


nominácia v kategórii: INTERIÉR
Autori: Ing. arch. Ľubomír Holejšovský, Ing. arch. Vladimír Jarabica
Foto: archív autorov

3. Interiér Vily Novosvetská ul. Bratislava


nominácia v kategórii: INTERIÉR
Autori: Ing. arch. Michal C. Hronský PhD., Ing. arch. Peter Daniel, PhD.
Foto: Paťo Safko a autori

1. Stavebné úpravy komunikácií a spevnených priestranstiev v pamiatkovej zóne mesta Skalica


nominácia v kategórii: EXTERIÉR
Autori: architektúra – Ing. arch. Drahomíra Dobrotková, Ing. arch. Branislav Rzyman, Ing. arch. Miroslav Hudák, sadové úpravy – Ing. Anna Dobrucká
Foto: archív autorov

2. Revitalizácia toku Dubová v km 4, 32 – 5, 27, Piešťany


nominácia v kategórii: EXTERIÉR
Autori: Ing. Eva Wernerová, Igor Bučenec, Peter Pospiech
Foto: autori

3. Pešia zóna Šaľa – 1. etapa


nominácia v kategórii: EXTERIÉR
Autori: Ing. arch. Kornel Kobák, Ing. arch. Oľga Melcerová, Ing. arch. Imrich Pleidel, Ing. arch. Ondrej Pleidel, Ing. arch. Peter Vitko