CE∙ZA∙AR 2009 Ocenenia

Víťazi Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR 2009

Slovenská komora architektov udeľuje Cenu každoročne od roku 2002 za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku v šiestich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyslené budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér a Exteriér. Hlavným poslaním súťaže je informovanie o dianí na poli architektúry za uplynulé dva roky a predstavenie architektonických diel širokej verejnosti.
O udelení ceny CE∙ZA∙AR 2009 vo všetkých kategóriách rozhoduje odborná porota v zložení: Ing. arch. Pavol Paňák – predseda, Ing. arch. Elena Alexy, PhD., Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus (ČR), Mgr. Miloš Pietor, Arch. Dipl. Ing. Peter Riepl (Rakúsko), Ing. arch. Ján Štempel (ČR) a Ing. arch. Tibor Zelenický.
Hodnotenie prihlásených architektonických diel je dvojkolové. Úlohou odbornej poroty v prvom kole je nominovať architektonické diela v jednotlivých kategóriách. V druhom kole porota vyberie po priehliadke jednotlivých stavieb víťazné architektonické diela. O sumáre výsledkov je informovaný len predseda poroty a podliehajú prísnemu utajeniu až do slávnostného odovzdávania cien. Výsledky a víťazov v jednotlivých kategóriách boli vyhlásené na slávnostnom odovzdávaní 9. októbra 2009.
Zhmotnená podoba Ceny je sochárske dielo koncipované ako priestorová geometrická kompozícia z rôzne opracovaných bronzových tyčových prvkov obdĺžnikovitého prierezu. Jej autorom je Doc. Ján Hoffstädter, Akad. sochár.

  Katalóg CE·ZA·AR 2009 (11,6 MB, 4 525 hits)


  Obálka katalógu Ceny za architektúru 2009 (2,2 MB, 925 hits)

Rodinný dom m2 Rusovce


Kategória RODINNÉ DOMY
Autor: Maroš Fečík

Bytový dom A + B, Mudroňova ul., Bratislava


Víťaz v kategórii BYTOVÉ DOMY
Autor: Ľubomír Závodný
Spolupráca: Juraj Benetin, Michal Lang, Juraj Sumbal

Občianske a priemyselné budovy

Porota sa rozhodla cenu neudeliť

Univerzitná knižnica a pastoračné centrum UKF Nitra – I. etapa


Víťaz v kategórii REKONŠTRUKCIA A OBNOVA BUDOV
Autori: Ľubomír Holejšovský, Juraj Polyák

Rekonštrukcia objektu Albrecht, Mudroňova ul., Bratislava


Víťaz v kategórii INTERIÉR
Autori: Iľja Skoček, Igor Čierny, Peter Kožuško, Martin Skoček

Apollo Business Center II, Prievozská ul., Bratislava


Víťaz v kategórii EXTERIÉR
Autori: Juraj Jančina, Igor Mazúch