CE∙ZA∙AR 2011

Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE•ZA•AR 2011 sú známe

 

V priestoroch Starej tržnice v centre Bratislavy boli odovzdané z rúk profesionálnej poroty a sponzorov galavečera Ceny za architektúru CE•ZA•AR 2011. O udelení rozhodla odborná porota v zložení (Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel – Liberec, Ing. arch. Andrej Alexy – Bratislava, Arch. John B.W.Bosch – Amsterdam, Ing. arch. Aleš Burian – Brno, Arch. Dipl.-Ing. Peter Riepl – Linz, Ing. arch. Iľja Skoček – Bratislava, prof. Peter Čanecký, Bratislava. Je dôležité dodať, že odborná porota prešla všetky nominované architektonické diela osobne. Z 18 nominácií v šiestich kategóriách vybrali tajným hlasovaním víťazov. Výsledky poroty boli známe len jej predsedovi Jiřímu Suchomelovi. Napätie tak gradovalo do poslednej chvíle a architektonická obec, prítomní sponzori, novinári, slávnostní hostia večera sa dozvedeli výsledky prvýkrát počas galavečera.

Cena za architektúru CE•ZA•AR 2011 je odbornou cenou profesijnej organizácie, ktorá má za úlohu chrániť záujmy autorizovaných architektov a krajinných architektov, starať sa o stavebnú kultúru a harmonické utváranie územia a o propagáciu kvalitnej architektúry. Odbornosť cene zabezpečuje porota, ktorej atraktivita sa zvyšuje vyváženosťou pozvaných hostí zo zahraničia, z Čiech a zo Slovenska. Výsledky sú čisto rozhodnutím poroty a do ich rozhodnutia nezasahujú iné vplyvy. Do tohto ročníka bolo prihlásených 99 diel, čo je v doterajšom meradle najvyšší počet. Podľa slov jednotlivých porotcov je kvalita nominovaných diel vysoká a v porovnaní s ostatnými ročníkmi má tendenciu gradovať.

Usporiadatelia 10. jubilejného slávnostného galavečera – Design Factory pripravili na večer premiérové predstavenie jednotlivých nominovaných stavieb formou dokumentárnych dokrútok a krátkych charakteristík stavieb z investičného a architektonického hľadiska z úst jednotlivých autorov. Slovenská komora architektov spolu s organizátorom večera Design Factory a s prítomnými hosťami oslávili 10. jubilejný ročník veľmi súčasne a zároveň kultúrne, dôstojne. Slávnostné odovzdávanie cien bude odvysielané na okruhu Rozhlasu a televízie Slovenska, konkrétne na druhom televíznom okruhu 5. novembra 2011 vo večerných hodinách, preto si jeho zostrih nenechajte ujsť.

Viac o cene na špecializovanej webstránke www.ce-za-ar.sk
.:.

 

VÍŤAZI CE•ZA•AR 2011

V kategórii exteriér:

MÓLO – kultúrny pavilón v Martine

Autori: Martin Lepej, Michal Riabič, Richard Murgaš


.:.
V kategórii rekonštrukcia a obnova budov:

Centrum sociálnych služieb v Poprade

Autori: Miloslav Dulík, Branislav Rzyman


.:.
V kategórii občianske a priemyselné stavby:

Centrála firmy Phoenix Zeppelin v Banskej Bystrici

Autori: Branislav Hovorka, Štefan Moravčík, Martin Paulíny


.:.
V kategórii bytové domy:

Nízkoenergetický bytový komplex Minergo v Bratislave

Autori: Juraj Hantabal, Michaela Hantabalová


.:.
V kategórii rodinné domy:

Rodinný dom Medzi stromami v Cabaji

Autor: Viktor Šabík


.:.
V kategórii interiér:

Kníhkupectvo Alexis v Bratislave

Autori: Martin Jančok, Aleš Šedivec


.:.
Cenu verejnosti online hlasovania relizovaného na web stránkach denníka SME získal:

OTIO, Dom pri fare v Nitre – Dražovciach

Autor: Sebastian Nagy


.:.