Prihlasovanie do CE·ZA·AR 2018

 

Vážené kolegyne a kolegovia,

záujemca vyplní online prihlášku, na základe ktorej bude automaticky vygenerovaný súťažný panel, ktorého tlač spolu s portfóliom zabezpečí úrad Slovenskej komory architektov. To by malo zásadne uľahčiť architektom proces prihlásenia ich diel a tiež znížiť náklady spojené s prípravou, vyhotovením a doručením výstavného panelu na úrad SKA. Jednotne upravené panely budú počas nasledujúceho roka zároveň využité pre účely série výstav CE·ZA·AR. Za prihlásenie každého diela bude účtovaný jednorazový režijný poplatok 30 EUR, ktorý bude použitý na digitálne spracovanie a vyhotovenie súťažného panelu a portfólia.

Kedy a ako môžete prihlásiť svoje dielo:

Prihlasovanie diel do CE·ZA·AR je možné v termíne od 3. 4. do 3. 5. 2018. Po uplynutí tejto lehoty sa prihlasovanie automaticky uzatvorí.  

Prihlášku s pokynmi na prihlásenie vrátane všetkých informácií nájdete na www.cezaar.tv, ktorá je jediným oficiálnym webom s možnosťou elektronického prihlasovania diel.