Celoeurópsky prieskum Architektonická profesia v Európe

Architektonická Rada Európy (ACE) realizuje medzi autorizovanými architektmi v Európe už siedmy prieskum Architektonická profesia v Európe – ACE Sector Study 2020. Prieskumu sa prostredníctvom internetového dotazníku zúčastňujú aj členovia Slovenskej komory architektov. Individuálne pozvánky na účasť spolu s informáciami o prieskume boli členom zaslané prostredníctvom e-mailu – Newsletter SKA č. 43/2020.

Prieskum sa uskutočňuje každé dva roky a umožňuje sledovať a porovnať vývoj profesie, najmä vzhľadom k zmenám ekonomických podmienok pre prácu architektov. V roku 2018 sa prieskumu ACE Sector Study zúčastnilo 30 000 európskych architektov. Prezentáciu prieskumu si môžete pozrieť tu.

Zapojte sa do prieskumu a prispejte do európskej štatistiky kvalitnými porovnávacími údajmi o architektonickej profesii na Slovensku. Prípadné otázky týkajúce sa prieskumu nám pošlite e-mailom na komarch@komarch.sk, alebo kontaktujte priamo organizátora Mirza & Nacey Research na adrese vince@mirza-nacey.com.