CENA EURÓPSKEJ ÚNIE SÚČASNEJ ARCHITEKTÚRY – MIES VAN DER ROHE AWARD 2015

Európska komisia a Fundació Mies van der Rohe zverejnili 420 projektov, ktoré budú súťažiť o Cenu Európskej Únie súčasnej architektúry – Mies van der Rohe 2015. Cieľom Ceny Európskej únie súčasnej architektúry je upozorniť na vynikajúce príklady tvorby architektonických diel, ktoré boli zrealizované za posledné dva roky a zdôrazniť, že moderná architektúra je sociálne a kultúrne zakorenená v európskych mestách a je dôležitá pre každodenný život ľudí.

Nominované diela na Cenu boli navrhnuté nezávislými odborníkmi z celej Európy rovnako aj členskými asociáciami ako Architektonická rada Európy, národnými architektonickými asociáciami a poradným výborom Ceny. Členmi, ktorí budú robiť koncom januára užší výber prihlásených diel sú praktizujúci architekti (predseda poroty Cino Zucchi, Margarita Jover, Lene Tranberg a Peter L. Wilson), kritik architektúry (Li Xiangning), kritik architektúry a zástupca Riadiaceho výboru Ceny (Tony Chapman), klient ako podporovateľ kvalitnej architektúry (Hansjörg Mölk), sekretárka poroty (Giovanna Carnevali) a koordinátor Ceny (Ivan Blasi).

Emerging Architect Award sa skladá zo sumy 20.000 €, ktorá bude poskytnutá profesionálom začínajúcim svoju kariéru. Ročník 2015 taktiež predstavuje novinku, Architektonickú cenu mladého talentu (Young Talent Architecture Prize – YTAP), ktorá ocení najlepšie magisterské projekty v Európe. Medzi diela prihlásené za Slovenskú republiku si môžete pozrieť na tomto linku:
http://miesarch.com/index.php?option=com_mipress2&Itemid=17&cerca=&autor=-1&officina=-1&tipologia=-1&classificacio=-1&pais=66&lang=en