Cena VISIO 2020

banner_VISIOSlovenská komora architektov, ako spoluorganizátor 5. ročníka konferencie Udržateľnosť v architektúre a výstavbe, Vás informuje o Cene VISIO 2020, ktorá je cenou časopisu Eurostav a ktorú udeľuje odborná porota následné po ukončení konferencie.

Tento rok porota rozhodla, že sa spustí aj hlasovanie verejnosti zo štyroch nominácii, ktoré sa zaslúžili o udržateľný čin v roku 2014. Hlasovanie potrvá od 16. 3. – 16. 4. 2015.