Cena ZUUPS 2015

Slovenská komora architektov Vás informuje o vyhlásení súťaže Ceny ZUUPS 2015. Termín dodania súťažných návrhov do 4. ročníka súťaže Ceny za urbanizmus je do 31.10.2015.

Cenu ZUUPS 2015 vyhlasuje Združenia pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku pri SAS každé dva roky a udeľuje ju autorovi alebo autorskému kolektívu za urbanistické, krajinárske alebo územnoplánovacie diela, ktoré významnou mierou prispievajú k usmerňovaniu, riadeniu, tvorbe urbánneho a krajinného prostredia na Slovensku a k rozvoju urbanizmu a územného plánovania.

Súťaž je národným kolom medzinárodnej súťaže ECTP-CEU (Európska rada priestorových plánovačov/urbanistov). Víťazné dielo a prvé nominované dielo môže postúpiť do súťaže ECTP v Bruseli.

Autori návrhov predložia Kancelárii SAS do 31.10.2015:

  1. vyplnenú a podpísanú prihlášku,
  2. dokumentáciu podľa pokynov v prihláške: správu s popisom projektu, 1-2 panely 70×100 cm, CD.
  3. doklad o zaplatení účastníckeho poplatku vo výške 20,- Eur,č. účtu: 2669000124/1100, variabilný symbol: 30102015.

 

Viac informácií nájdete na:

www.zuups.sk

  Cena-ZUUPS-vyhlasenie.jpg (53,0 KB, 377 hits)

  Cena_ZUUPS_Prihlaska.docx (27,3 KB, 346 hits)

  Cena_ZUUPS_Statut.pdf (33,8 KB, 338 hits)