CENA ZUUPS 2017

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku
Spolok architektov Slovenska
Fond výtvarných umení

Vás pozývajú
na slávnostné vyhlásenie výsledkov a prehliadku súťažných prác

CENA ZUUPS 2017 – Cena za urbanizmus           
kurátor výstavy: Martin Baloga

dňa 11. decembra  2017 o 15:00 h
v Sieni Dušana Jurkoviča, 1. poschodie, Panská 15, Bratislava

Výstava potrvá do 21. decembra 2017.

Otvorené denne, okrem soboty a nedele od 11:00 do 17:00 h
Podujatie finančne podporil a záštitu prevzal minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky pán Arpád Érsek.

  Pozvánka (1,2 MB, 306 hits)