Centrum obce Nededza – vyhlásenie súťaže

Vážené architektky, vážení architekti,

Pripomíname prebiehajúcu súťaž na “Centrum obce Nededza”

Zámerom obce je návrh a realizácia polyfunkčného námestia a prestavba obecného úradu, ktorý by mal zodpovedať značnému nárastu počtu obyvateľov. Noví obyvatelia obce sa sťahujú predovšetkým zo Žiliny a okolia, hlavne z dôvodu rastu zamestnanosti v susediacej priemyselnej zóne.

Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov “Centrum obce Nededza” je komplexné riešenie návrhu centra obce na námestie spolu s návrhom prestavby Obecného úradu vrátane zapojenia a doriešenia nádvoria pôvodne renesančného kaštieľa (vyňatý z pamiatkovej ochrany), ktorý je v súčasnosti v prestavbe na polyfunkčné kultúrno-spoločenské zariadenie obce (Obecná knižnica, spoločenská miestnosť, priestory pre klubové činnosti, vináreň – kaviareň a ďalšie podľa potrieb obce). Požiadavkou obce je vyriešiť a realizovať v jej centre pri Obecnom úrade námestie obce ako kultúrno-spoločenské centrum Nededze.

Porota:

Riadni členovia poroty:
Ing. arch. Martin Bišťan,  predseda poroty – AA SKA,  nezávislý na vyhlasovateľovi
PhDr. Peter Vajda,  podpredseda poroty – závislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Ján Gustiňák – AA SKA,  nezávislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Peter Nezval – AA SKA,  nezávislý na vyhlasovateľov
Ing. arch. Martin Pavelek – AA SKA,  nezávislý na vyhlasovateľovi

Náhradní členovia poroty:
JUDr. Marián Cesnek – závislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Otto Gáťa – AA SKA,  nezávislý na vyhlasovateľovi
Akad. arch. Dušan Voštenák – AA SKA,  nezávislý na vyhlasovateľovi

Experti poroty: Ing. Štefan Halvoň, expert na statiku a stavebné konštrukcie – ASI SKSI,  nezávislý  na vyhlasovateľovi

Ceny:
1. cena: 3 500,- €
2. cena: 2 100,- €
3. cena: 1 400,- €

Termíny:
Vyzdvihnutie súťažných podmienok a pomôcok: najneskôr do 06.05.2019
Lehota na odovzdanie súťažných návrhov: 15.05.2019 do 16:30
Zasadnutie poroty a vyhodnotenie súťaže: 21.- 22.05.2019
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 14 dní od vyhodnotenia súťaže

Upozorňujeme účastníkov, že v zmysle § 187 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) sa komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní od 19. októbra 2018 môže uskutočňovať iba prostredníctvom elektronickej komunikácie ako v nadlimitných, tak aj v podlimitných postupoch zadávania zákazky. Pre komunikáciu s vyhlasovateľom súťaže návrhov, ako aj pre odovzdanie súťažného návrhu v digitálnej podobe je nevyhnutné postupovať podľa inštrukcií vyhlasovateľa prostredníctvom príslušného informačného systému elektronického verejného obstarávania.

link na Súťažné podmienky Centrum obce Nededza na stránke: http://www.nededza.eu/http://www.nededza.eu/–3-1358-centrum-obce-nededza—verejna-anonymna-urbanisticko-architektonicka-sutaz-navrhov—sutazne-podmienk

www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/399204
číslo zákazky v profile VO obec Nededza na www.uvo.gov.sk  – 419749